Khóa học Facebook Marketing 4.0 K88 tại HN đã khai giảng ngày 14,15/02/2020 với gần 120 học viên