Khai giảng khóa học Facebook Marketing 4.0 tại TAKI Academy – Các kỹ thuật và Tư duy chiến lược Facebook Marketing với phương pháp Quốc tế và show các case thành công từ những nhãn hàng và trải nghiệm thực tế.